مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده
پرفروش ترین محصولات
پر بازدیدترین محصولات

گل تک (آزمایشگاه من)

بسته اسرار نوری (همراه با کتاب)

کاربردها:

هدف کلی فصل چهاردهم کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطة اول این است که دانش‌آموز با نور و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شود. از طرفی انتظار می‌رود دانش‌آموز با شناخت قوانین مربوط به بازتاب نور درک صحیحی از تشکیل انواع تصاویر بدست آورد.

حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من بستة «اسرار نوری» پیشنهاد می‌شود. در این بسته دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌ها و طرح‌های پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر آشنایی با مفهوم نور و ویژگی‌های آن از جمله قوانین بازتاب نور، درک درستی از چگونگی تشکیل تصویر به دست آورده و با مفهوم خطاهای دید نیز آشنا خواهند شد.

قیمت: 149,000تومان

بسته بازتاب و شکست پرتوهای نور (همراه با کتاب)

کاربردها:

دانش‌آموزان در سال سوم ابتدایی در درس 7 کتاب علوم تجربی «نور و مشاهده اجسام» با مفاهیم مختلفی درباره نور، بازتاب نور و مشاهده اجسام آشنا می‌شوند. با آینه و ویژگی‌های آن نیز آشنا می‌شوند.

از مجموعه آزمایشگاه من بسته‌ی آموزشی "بازتاب و شکست پرتوهای نور" برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند مفاهیم موردنظر کتاب را خود تجربه کرده و لمس کنند و به مفاهیم تکمیلی این موضع دست پیدا کنند ،وسایل و آزمایش‌هایی جذاب و سرگرم‌کننده در نظر گرفته است.

قیمت: 157,500تومان

بسته ترن هوایی (همراه با کتاب)

کاربردها:

هدف کلی فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول این است که دانش آموز با مفهوم انرژی و شکل های متفاوت آن آشنا شود. از طرفی انتظار می رود دانش آموز با شناخت نحوه تبدیل شکل های متفاوت انرژی به یکدیگر توانایی درک بهتری از پدیده های فیزیکی و زیستی پیرامون خود داشته باشد. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من بسته " ترن هوایی" پیشنهاد می شود. در این بسته دانش آموزان با دراختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل ها و طرح پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر آشنایی با مفهوم انرژی و شناخت عوامل تاثیر گذار بر انواع مختلف انرژی از جمله انرژی جنبشی و پتانسیل گرانشی، تبدیل آسان آن از شکلی یه شکل دیگر را نیز فرا می گیرند.

قیمت: 124,000تومان

بسته حرکت امواج (همراه با کتاب)

کاربردها:

يکي از اهداف کتاب فيزيک در مقطع متوسطه پايه دوازدهم اين است که دانشآموز با مفهوم موج و نوعهاي مختلف آن از جمله موجهاي مکانيکي و موجهاي غيرمکانيکي آشنا شوند. از طرفي انتظار ميرود دانشآموز بتواند درک صحيحي از انتشار موج بدست آورده و تداخلهاي سازنده و ويرانگر امواج را به خوبي تشخيص دهد. حال با توجه به هدف کتاب درسي، از مجموعهآزمايشگاه من بستة «حرکت امواج» پيشنهاد مي شود.

 در اين بسته، دانشآموزان با در اختيار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرح پيشنهادي مربوط به آن قادر خواهند بود تا نوع خاصي از موج را توليد کنند. از طرفي با درک مفهوم انتشار موج ميتوانند علاوه بر تشخيص سازنده و ويرانگر بودن تداخل امواج به اثرات ناشي از اين تداخلها پي ببرند.

قیمت: 169,000تومان

بسته راندن ماشین با هوا (همراه با کتاب)

کاربردها:

یکی از اهداف فصل هشتم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطة اول این است که دانش‌آموز با مفهوم فشار در گازها و هم‌چنین فشار هوا آشنا شود. از طرفی انتظار می‌رود در ارتباط با این مفاهیم، آزمایش‌هایی را طراحی کرده و انجام دهد و به نقش فشار هوا و فشار گازها در نتیجه آزمایش‌ها اشاره کند. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه‌آزمایشگاه من بسته «راندن ماشین با هوا» پیشنهاد می‌شود. در این بسته دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌ها و طرح پیشنهادی مربوط به آن ضمن درک مفهوم فشار هوا و تغییرات آن با نقش مؤثر فشار هوا و فشار در گازها در پدیده‌های مختلف آشنا می‌شوند.

قیمت: 133,000تومان

بسته صدای دیدنی (همرا با کتاب)

کاربردها:

بيشتر اطلاعات و آگاهي‌ها از محيط، از طريق صدا و نور به ما مي‌رسد. ما عمدتاً از طريق آنچه مي‌بينيم و مي‌شنويم از اطراف خود آگاهي کسب يا با ديگران ارتباط برقرار مي‌کنيم. برقراري ارتباط با ديگران، نيازمند ارسال و دريافت اطلاعات است که غالباً به وسيله صوت يا تصوير انجام مي‌شود. دانش‌آموزان در سال دوم ابتدايي در درس 5 کتاب علوم تجربي «پيام رمز را پيدا کن 1» با مفاهيم مربوط به صدا آشنا مي‌شوند. از اين رو از مجموعه آزمايشگاه من بسته آموزشي «صداي ديدني» با ابزاري که در اختيار مي‌گذارد به دانش‌آموزان اين امکان را مي‌دهد که خود با انجام فعاليت‌هاي مختلف ماهيت صوت را درک کنند و ويژگي‌هاي آن را کشف کرده و با آن به خوبي آشنا شود.

قیمت: 141,000تومان

بسته قرقره‌ها (همراه با کتاب)

کاربردها:

یکی از ماشین‌های ساده، قرقره است. این ماشین چون دقیقاً همانند اهرم عمل می‌کند، جزء خانوادة اهرم به شمار می‌آید. هر قرقره محوری دارد که می‌تواند آزادانه به دور آن بچرخد. قرقره ثابت اغلب در ساختمان‌سازی برای بالا بردن بار به طبقه‌های بالاتر استفاده می‌شود. با توجه به توضیحاتی که داده شد در سال پنجم دبستان در کتاب علوم تجربی درس 9 "کارها آسان می‌شود" در مورد قرقره­ها توضیح داده شده است. به همین دلیل برای تثبیت مفهوم قرقره و اینکه قرقره در زندگی روزمره چگونه به ما کمک می‌کند از مجموعه­ی آزمایشگاه من فعالیت‌های بسته‌ی" قرقره­ها" پیشنهاد می‌شود.

قیمت: 125,400تومان

بسته قلب (همراه با کتاب)

کاربردها:

در سال چهارم دبستان در درس 10 «بدن ما 2»، در صفحه 78 در مورد قلب و کارکرد آن توضيح داده شده است و در صفحه 79 در مورد نبض فعاليتي آمده است حال براي اينکه دانش‌آموزان با قلب و نحوه عملکرد آن بيشتر آشنا شوند از مجموعه آزمايشگاه من بسته‌ي «قلب» پيشنهاد مي‌شود.

قیمت: 165,000تومان

بسته مزرعه باکتری (همراه با کتاب)

کاربردها:

موضوع اصلی درس 13 در کتاب علوم تجربي سال ششم ابتدايي" سالم بمانیم" در خصوص بيماري‌هاي واگير و غيرواگير است که ضمن مقايسه آن­ها، راه‌هايي را براي جلوگيري از مبتلاشدن به اين بيماري‌ها معرفي مي‌کند و در کنار آن، سدهاي دفاعي بدن توضيح داده مي‌شود.

از مجموعه آزمايشگاه من بسته‌ي «مزرعه‌ي باکتري» با انجام آزمايشي جذاب براي دانش‌آموزان و توضيحات تکميلي در برابر آن باکتري را به‌خوبي براي دانش‌آموزان معرفي مي‌کند و به وجود باکتري در بدن انسان نيز اشاره مي‌کند.

قیمت: 192,000تومان