مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

گل تک (آزمایشگاه من)

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بسته ماشین مسابقه آهنربایی (همراه با کتاب)

کاربردها:

در سال اول دبستان در درس 13 «آهن‌رباي من»، انتظار مي‌رود که دانش‌آموزان در انتهاي آموزش، خواص آهن‌ربا را تجربه کرده و بتوانند موارد استفاده از آهن‌ربا را در زندگي روزمره فهرست کنند و آزمايش‌هايي را دربارة خواص آهن‌ربا به‌طور گروهي طراحي و اجرا کنند.

براي درک بهتر و تثبيت مفهوم آهن‌ربا ، از مجموعه‌ي آزمايشگاه من بسته‌ي «ماشين مسابقه آهن‌ربايي»، با ابزاري مانند انواع آهن‌رباها که در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد و انجام آزمايش‌هاي متعدد اين امر را آسان مي‌کند.

قیمت: 124,500تومان

بسته آزمایشگاه کارآگاهی (همراه با کتاب)

کاربردها:

یکی از اهداف فصل سوم کتاب علوم تجربی هفتم این است که دانش‌آموزان با مشاهده‌ی مستقیم و غیرمستقیم پدیده‌ها آشنا شوند. از طرفی انتظار می‌رود دانش‌‌آموزان با استفاده از مشاهده به درک عمیقی از مفاهیم پی ببرند حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من بسته‌ی «آزمایشگاه کارگاهی» پیشنهاد می‌شود. در این بسته دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌ها علاوه بر آشنایی با اثر انگشت به کاربرد شناسایی اثر انگشت در زندگی مثلاً شناسایی جنایتکار توسط پلیس پی می برند و این تفکر و شناسایی همراه با لذتی است که یادگیری را ساده و راحت می‌کند.

 
قیمت: 144,000تومان
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بسته ساخت کاغذ (همراه با کتاب)

کاربردها:

کتاب درسي ششم در درس «سرگذشت دفتر من» قصد دارد مفاهيم مختلف در قالب کاغذ و کارخانه‌ي کاغذسازي توسط دانش‌آموزان کشف شود. به عبارت ديگر کاغذ و کارخانه‌ي کاغذسازي به عنوان بستري انتخاب شده است تا آموزش مفاهيم مربوط به ماده به کمک مسائل علمي، زيست‌محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با فرآيند کاغذسازي محقق شود.

از مجموعه آزمايشگاه من، بسته‌ي «ساخت کاغذ» با ابزار و طرحي که در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد، آن‌ها را با مراحل ساخت کاغذ در کارخانه از ابتدا که درخت بود تا وقتي که به دست ما مي‌رسد آشنا مي‌کند و با ابزارهايي که در بسته قرار گرفته است دانش‌آموز، يک نمونه توليد کاغذ را تجربه مي‌کند و به خوبي با اين فرآيند آشنا مي‌شود.

قیمت: 84,600تومان

بسته مسیر پرپیچ و خم گوارش (همراه با کتاب)

کاربردها:

در سال چهارم ابتدایی در درس 9" بدن ما (1 )"در صفحه ی 73 دانش‌آموزان با گوارش غذا آشنا می­شوند و با توجه به هدف تعیین شده در این صفحه باید بخش‌های مختلف دیگر در مراحل گوارش را بیان کنند و بعد به ترتیب، انجام کارهایشان را توضیح دهند. در راستای این هدف برای درک بهتر این موضوع از مجموعه آزمایشگاه من بسته‌ی" مسیر پرپیچ و خم گوارش" پیشنهاد می‌شود.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بسته ساختار زمین (همراه با کتاب)

کاربردها:

هدف کلي درس 4، «سفر به اعماق زمين» کتاب علوم تجربي ششم ابتدایی اين است که دانش‌آموزان لايه‌هاي مختلف زمين را از طريق نقاشي، ساخت ماکت و مدل نشان دهند و برخي از ويژگي‌هاي لايه‌هاي زمين را از روي مدل توضيح داده و بر اساس مدل ساخته‌شده تفاوت‌هاي لايه‌هاي مختلف و اهميت هر لايه را توضيح دهند.

حال با توجه به هدف تعيين‌شده‌ي کتاب درسي، دانش‌آموزان نياز به ماکتي از کرة زمين دارند که لايه‌هاي مختلف کرة زمين را هم مشاهده کنند. از مجموعه­ی آزمايشگاه من بسته­ی «ساختار زمين» با ابزاري که در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد مسير يادگيري و رسيدن به هدف کتاب درسي را براي دانش‌آموزان هموارتر مي‌کند.

قیمت: 133,200تومان

بسته مولکول‌های عجیب (همراه با کتاب)

کاربردها:

دانش آموزان در کتاب علوم تجربی نهم و کتاب شیمی (1) دهم، با پیوند کووالانسی و ساختار لوویس آشنا می‌شوند. حال با توجه به هدف کتاب‌های درسی از مجموعه آزمایشگاه من بسته‌ی "مولکول‌های عجیب" پیشنهاد می‌شود. در این بسته دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌های این کتاب، علاوه بر پیوند کوالانسی، ساختار لوویس مولکول‌های مختلف را هم فرا می‌گیرند که این آشنایی و فراگیری همراه با لذتی است که یادگیری را ساده و راحت می‌کند.

قیمت: 115,500تومان

بسته الگوبرداری از طبیعت (همراه با کتاب)

کاربردها:

هدف کلی فصل نهم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطة اوّل این است که دانش‌آموز با نقش ماشین‌ها در زندگی آشنا شود. از طرفی انتظار می‌رود دانش‌آموز بتواند ماشین‌های ساده‌ای مثل اهرم و ... را مورد بررسی قرار داده و ویژگی‌های آن‌ها را بشناسد. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه‌ آزمایشگاه من بستة «الگوبرداری از طبیعت» پیشنهاد می‌شود. در این بسته دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌ها و طرح های پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر توانایی ساخت ماشین‌های ساده به این درک می‌رسند که بسیاری از ماشین‌های موجود در زندگی روزمره انسان‌ها از الگوهای طبیعت پیروی کرده و براساس آن‌ها ساخته می‌شود.

قیمت: 126,000تومان

بسته جادوی فیلم پلاریزه (همراه با کتاب)

کاربردها:

يکي از اهداف کتاب فيزيک پاية دوازدهم متوسطة دوم اين است که دانشآموز با امواج الکترو مغناطيسي به عنوان يک موج غيرمکانيکي و ويژگيهاي آن آشنا شود. از طرفي انتظار ميرود دانشآموز علاوه بر شناخت چگونگي انتشار موج الکترومغناطيسي، نور را به عنوان يک موج الکترومغناطيسي بشناسد. حال با توجه به هدف کتاب درسي از  مجموعه آزمايشگاه من، بستة «جادوي فيلم پلاريزه» پيشنهاد ميشود. در اين بسته، دانشآموزان با در اختيار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرحهاي پيشنهادي مربوط به آن، علاوه بر آشنايي با چگونگي انتشار موج و فيلمهاي پولارايد به عنوان يک صافي براي امواج الکترومغناطيسي (خصوصاً نور) با کاربردهاي گستردة اين فيلمها نيز آشنا ميشوند.

قیمت: 113,400تومان

بسته حرکت امواج (همراه با کتاب)

کاربردها:

يکي از اهداف کتاب فيزيک در مقطع متوسطه پايه دوازدهم اين است که دانشآموز با مفهوم موج و نوعهاي مختلف آن از جمله موجهاي مکانيکي و موجهاي غيرمکانيکي آشنا شوند. از طرفي انتظار ميرود دانشآموز بتواند درک صحيحي از انتشار موج بدست آورده و تداخلهاي سازنده و ويرانگر امواج را به خوبي تشخيص دهد. حال با توجه به هدف کتاب درسي، از مجموعهآزمايشگاه من بستة «حرکت امواج» پيشنهاد مي شود.

 در اين بسته، دانشآموزان با در اختيار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرح پيشنهادي مربوط به آن قادر خواهند بود تا نوع خاصي از موج را توليد کنند. از طرفي با درک مفهوم انتشار موج ميتوانند علاوه بر تشخيص سازنده و ويرانگر بودن تداخل امواج به اثرات ناشي از اين تداخلها پي ببرند.

قیمت: 140,700تومان

بسته ماشین خورشیدی (همراه با کتاب)

کاربردها:

در درس هفتم علوم تجربی دوم ابتدایی" اگر تمام شود..." در بخش علم و زندگی دانش آموزان درباره­ی فایده­ های جایگزین کردن نور خورشید به جای سوخت­های دیگر و مقایسه کردن آن­ها با یکدیگر و همچنین با انجام فعالیت هایی مانند گرم کردن آب با خورشید، با نمونه­هایی از استفاده­های گرمای نور خورشید آشنا می شوند.

با توجه به هدف­های این درس از مجموعه آزمایشگاه من بسته­ی " ماشین خورشیدی" پیشنهاد می شود. در این بسته دانش آموزان با دراختیار داشتن سلول های خورشیدی مشابه آنچه که در کتاب دیده اند، ماشین خورشیدی می سازند و ماشین را زیر نور آفتاب قرار می دهند تا با ذخیره شدن گرمای خورشید در آن، شروع به حرکت کند و گرمای خورشید منبع سوخت ماشین شود.

قیمت: 122,700تومان